FAIRTRADE.ORG.PL

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Nieformalna Koalicja Sprawiedliwego Handlu powstała 16.3.2009 jako inicjatywa kilkunastu małych firm i organizacji pozarządowych (lista założycieli poniżej).
13.9.2013 na jej bazie zarejestrowano w Krakowie Fundację (Data wpisu do KRS 16.9.2013). Lista fundatorów poniżej.
Od 1.4.2015 Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę organizacji Fairtrade International – właściciela znaku certyfikacyjnego Fairtrade.
25.1.2016 Fundacja zmieniła nazwę na Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska i otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Fundacja została założona w celu (cele statutowe):
 1. upowszechniania i promowania idei Sprawiedliwego Handlu
 2. budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku idei Sprawiedliwego Handlu
 3. tworzenia reprezentacji polskiego ruchu Sprawiedliwego Handlu
 4. wspierania podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz Sprawiedliwego Handlu
 5. wspierania inicjatyw zapewniających dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
 6. wspierania badań nad funkcjonowaniem Sprawiedliwego Handlu i jego wpływem na producentów
Aktualny Statut Fundacji znajduje się tutaj.
 
Założyciele Fundacji (fundatorzy)
 1. Agnieszka Bińkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bińkowska Szczypta Świata
 2. Fundacja EkoRozwoju
 3. Dorota Kocurek-Poznańska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pozytywna zmiana Kocurek-Poznańska Dorota
 4. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 5. Polska Akcja Humanitarna
 6. proFT LTD
 7. Maria Monika Stalony, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony
 8. Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych
 9. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 
Władze Fundacji
 • Rada Nadzorcza
  • Borys Bińkowski (Szczypta Świata) – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Smok (proFT LTD) – Członek Rady Nadzorczej
  • Dorota Kocurek-Poznańska (Pozytywna zmiana) – Członkini Rady Nadzorczej
  • Ewa Maria Kamińska-Bużałek (Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”) – Członkini Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Gruca (Polska Akcja Humanitarna) – Członek Rady Nadzorczej
  • Joanna Szabuńko (Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie) – Członkini Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Marcin Słaboń (Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych) – Członek Rady Nadzorczej
  • Maria Monika Stalony (Biosprawiedliwi) – Członkini Rady Nadzorczej
  • Monika Aleksandra Onyszkiewicz (Fundacja EkoRozwoju) – Członkini Rady Nadzorczej
 • Zarząd
  • Andrzej Żwawa – Prezes Zarządu
  • Zbigniew Szalbot – Członek Zarządu
Informacje kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt.
 
Fundacja współpracuje z Fairtrade International (d. Fairtrade Labelling Organizations International) oraz z Fairtrade Deutschland (d. TransFair e.V.), a także utrzymuje kontakty z innymi organizacjami Sprawiedliwego Handlu, np. z World Fair Trade Organization.
 
***

Informacje historyczne nt nieformalnej Koalicji Sprawiedliwego Handlu

Nieformalna Koalicja Sprawiedliwego Handlu powstała 16.3.2009, aby promować ruch Sprawiedliwego Handlu w sposób skoordynowany, na skalę ogólnopolską, we współpracy z międzynarodowymi strukturami ruchu, dążąc do zwiększania dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu dla konsumentów oraz wspierając przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje i osoby zainteresowane działaniem w ramach Sprawiedliwego Handlu.
 
Nieformalną Koalicję tworzyły podmioty z całej Polski, takie jak:
 • Członkowie nieformalnej Koalicji (organizacje pozarządowe):
 1. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
 2. Fundacja Ekorozwoju
 3. Fundacja na rzecz Edukacji Obywatelskiej im. Alana Turinga
 4. Fundacja Projekt Caracol (Falanster)
 5. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
 6. Grupa eFTe Warszawa
 7. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 8. Polska Akcja Humanitarna
 9. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”
 10. Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych
 11. Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
 12. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 13. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Partnerzy nieformalnej Koalicji (firmy i osoby):
 1. Biosprawiedliwi
 2. BioKurier
 3. Firma Handlowo-Usługowa „Fuente” (OH sklep)
 4. Jarmarki Świata
 5. Kępa Cafe
 6. proFT LTD
 7. Natura Rzeczy
 8. Sprawiedliwy Handel w praktyce
 9. Szczypta Świata

Archiwalne dokumenty nieformalnej Koalicji Sprawiedliwego Handlu:

 1. Raporty z działalności od roku 2009 (PL/ENG)
 2. Statut (nieaktualny!)
 3. Zasady przystępowania (nieaktualne!)
 4. Deklaracja członkowska (nieaktualna!)
 
 
Koalicjanci
Szczypta Świata Fundacja Ekorozwoju
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie Jarmarki Świata
Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Polska Akcja Humanitarna
proFT.pl Biosprawiedliwi
Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych Polska Zielona Sieć
Tagi
Banany   baza wiedzy   fair trade   Fairtrade   Kakao   kampanie   kawa   Koalicja   Konferencja   produkty   Sprawiedliwy Handel   WFTD   wydarzenia   zamówienia publiczne   Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu  

Strona Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska powstała w 2008 r. w ramach projektu „Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego Handlu” współfinansowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Rozbudowano w ramach projektów:
Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce oraz
Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – rozwój kampanii „Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”
współfinansowanych z programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG (E2/1281), z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (193_I/2014 i 382_I/2015) oraz ze środków Województwa Małopolskiego otrzymanych z Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) na podstawie umowy nr IXA/651/EK/14.

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond”. Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, a wyrażone poglądy nie koniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.